Norgesgruppen

Vår visjon om å gi deg en bedre hverdag skal realiseres ved å yte god service, være konkurransedyktig, gi inspirasjon, sikre god kvalitet og sikre trygg mat. Forretningsidéen til NorgesGruppen er å være et ledende handelsforetak innenfor forbruksvarer i Skandinavia med hovedfokus i Norge. Kundenes behov skal være selskapets rettesnor, og vår virksomhet skal være basert på langsiktighet, tillit, kompetanse, effektivitet og lønnsomhet i hele verdikjeden. Nøkkelverdiene til NorgesGruppen er ansvarlig, samarbeidsorientert og kundeorientert. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte, og vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet. Vi skal sikre helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Videre skal det legges til rette for selvstendige kjøpmenn og godt kjøpmannskap. Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte. Vår landsdekkende virksomhet danner et viktig grunnlag for den lokale verdiskapingen i det norske samfunnet. 1 850 dagligvarebutikker fordelt over hele landet, hvorav cirka 60 prosent kjøpmannseide, tilbyr mat- og drikkevarer fra hele spekteret av store internasjonale leverandører til norske lokale leverandører. De lokale kjøpmennene bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser i lokalsamfunnet. NorgesGruppen opererer i en bransje med kjernevirksomhet innenfor dagligvarehandel i tillegg til servicehandel og storhusholdning. Kjededrift for ulike profiler, industri, eiendomsforvaltning og -utvikling, samt interne tjenesteområder som IT, regnskap og lønnsproduksjon gir mange arbeidsplasser i hele landet. Vi sysselsetter over 28 800 ansatte i virksomhet som eies av NorgesGruppen og nærmere 40 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes. www.norgesgruppen.no

 • Headquarters

  Norway

 • Contact

  norgesgruppen.no

 • Employee count

  10k+

 • Stock Symbol

  NA

  Update my profile

Get more technology, company, and lead insights for Norgesgruppen

View on a Computer for a better experience (and more details)

Norgesgruppen's Technology Stack

Explore 10 technologies across 5 categories that Norgesgruppen uses

Google Analytics

Google Analytics allows users to measure sales & conversions, plus gain fresh insights int...


SAP Business Objects

SAP Business Objects helps companies empower their business users with anytime, anywhere a...


See all Technologies
Scala

A high level, general purpose, functional programming language


Bootstrap

Bootstrap is a free and open-source front-end framework for designing websites and web app...


JavaScript

JavaScript is the programming language of HTML and the Web.


HTML

Hypertext Markup Language (HTML) is the standard markup language for documents designed to...


See all Technologies
Microsoft IIS

IIS (Internet Information Services) is an extensible web server created by Microsoft for u...


Yieldbot

Yieldbot captures and organizes web publisher intents and makes them available for adverti...


Blue Yonder

Blue Yonder鈥檚 machine learning-driven digital fulfillment platform enables leading manufac...


FAQ's

Where are Norgesgruppen’s headquarters?

Norgesgruppen headquarters are located at Norway.

What is Norgesgruppen official website?

The official website of Norgesgruppen is https://www.norgesgruppen.no/.

How many employees are working at Norgesgruppen?

Slintel keeps track of 10k+ employees who are working at Norgesgruppen.

What industry is Norgesgruppen in?

Norgesgruppen is in the industry of Retail.

*All data and insights on this page are captured, aggregated, and regularly updated by Slintel

Use Slintel to find relevant,
high-intent prospects
for your business